Biuletyn Informacji Publicznej
MPGK Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Stargard

 • 73-110 Stargard
  ul. Okrzei 6

 • 91 577 12 74

 • 91 577 21 28 fax

 • Identyfikator ePUP: Mpgk-Stargard

 • NIP: 854-001-15-20

 • REGON: 811115758

 • Nr rejestrowy BDO: 000002477

 • KRS: 0000033245
  Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie
  XIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego

 • KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 56.825.500 zł
 • Konto Bankowe
  Bank PKO S.A. – I O/Stargard
  16 1240 3901 1111 0000 4216 5073

 • Godziny otwarcia:
  ​poniedziałek – piątek – 7:00 – 15:00

 • W skład MPGK Sp z o. o. wchodzą:

  • Zakład Wodociągów i Kanalizacji
  • Oczyszczalnia Ścieków
  • Stacja Uzdatniania Wody
  • Zakład Oczyszczania Miasta
 • Całodobowe Pogotowie wodociągowe:
  91 578 35 00, 519 546 992

 • Administracja cmentarzy:
  519 546 959, 519 546 955

 • Chłodnia miejska od godz. 16:00 do 7:00
  603 184 339

Osoba odpowiedzialna za treść strony:

Milena Iżewska

milena.izewska@mpgk.stargard.pl